Home

4. Financieel meerjarenperspectief

In de kadernota presteren wij ook de financiële gevolgen van nieuwe ontwikkelingen op hoofdlijnen. Als uitgangspunt hierbij geldt het begrotingssaldo uit de 1e bestuursrapportage van 2023 voor de periode 2024-2026.
Tabel 3

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo meerjarenbegroting incl. 1e Berap

 659.000

 545.000

 1.057.000

 -5.171.000

 -7.090.000*

* ) Dit saldo is inclusief voortzetting van het uitvoeringsprogramma 2023-2026. Hiermee is in het vervolg van dit hoofdstuk gerekend. Exclusief voortzetting van het uitvoeringsprogramma zou het saldo € -3.245.000 bedragen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08