Home

2. Beleidsmatige ontwikkelingen

Inleiding
Hieronder benoemen we een ontwikkelingen, die meer lokaal van aard zijn. Ze voldoen echter wel aan de criteria, die wij aan het begin van dit hoofdstuk benoemd hebben.

Dorpsvoorzieningen Maarn (programma 6)
Op basis van het raadsbesluit van 9 februari over de dorpsvoorzieningen Maarn werkt het college twee scenario's uit voor de dorpsvoorzieningen in Maarn. Afhankelijk van het besluit, dat de gemeente hierover neemt in het najaar, heeft dit consequenties voor de financiële positie van de gemeente. De te maken keuze bepaalt het benodigde investeringsvolume, de jaarlijkse lasten en het effect op de gemeentelijke schuldquote.

Lekdijk (programma 9)
De dijkverzwaring van het traject Amerongen – Wijk bij Duurstede vindt in 2024 plaats. Uitgangspunt is steeds geweest dat de hele weg er uit zou gaan en opnieuw aangelegd. Dit betekende dat wij als gemeente met beperkte kosten mee konden liften op deze ingreep en daarmee weer een zo goed als nieuwe weg zouden hebben. Het waterschap heeft recent laten weten dat door gebruik te maken van nieuwe technieken de weg niet vervangen wordt. Dit betekent dat het noodzakelijke groot onderhoud aan de weg nu volledig voor rekening van de gemeente komt. Momenteel worden kosten/urgentie en maatregelen geïnventariseerd, maar de kosten zijn onontkoombaar.

Ondersteuning bestuur (programma Overhead)
De behoefte vanuit de nieuwe raad richting het bestuur en daarbij ook richting het bestuurssecretariaat, is significant hoger dan in de vorige raadsperiode. In 2023 is daarom al geëxperimenteerd met een uitbreiding. De ervaring leert dat dit nodig is om het College en de gemeentesecretaris beter te ondersteunen. De formatie wordt ook deels ingezet voor de ondersteuning van kabinet gerelateerde zaken. De inzet wordt incidenteel voor 2 jaar ingezet, voor circa € 45.000 maar is wel onuitstelbaar.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08