Home

4. Financieel meerjarenperspectief

Naast de ontwikkelingen van lasten en baten brengen genoemde ontwikkelingen ook noodzakelijke extra investeringen met zich mee aanvullend op het bestaande investeringsprogramma: onder andere voor de Lekdijk, onderwijshuisvesting en voorzieningen in Maarn. De omvang deze extra investeringen zijn momenteel slechts globaal in te schatten, en kunnen een effect hebben op de schuldpositie, indien eigen middelen niet toereikend zijn.
Tabel 9

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Totaal

Sterke Lekdijk

3.000

3.000

IHP

5.250

5.250

5.250

5.250

21.000

Doe Maarn Mee

PM

PM

PM

PM

-

Totaal

8.250

5.250

5.250

5.250

24.000

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08